Kõik uus ja huvitav on tegelikult taasleitud vana. Antud kõnekäänd kehtib täiel määral ka Elva linna ja jalgpalli vaheliste seoste kohta. Nii tegutsebki 2000. aasta 8. augustist jalgpalliklubi FC Elva.


Kust tuli idee luua Elvasse oma jalgpalliklubi?

Klubi president Margus Ivask: "Arvame, et vähesed inimesed teavad, et Elvas on jalgpalli mängitud juba aastast 1930. Elvas tegutses spordiklubi Raju, kes pidas sõpruskohtumise Tartu klubiga Olümpia ja ka sõpruskohtumisi tol ajal Elvas puhanud jalgpallihuvilistega. Üks selline kohtumine leidis aset 1934.aasta 25.augustil – Elva vutimehed võitsid tulemusega 4:3. Aastatel 1959-1964 rajati Elvasse linnastaadion ja põhispordialaks muutus kergejõustik. 1975-1992 peeti Elva staadionil juba erineva tasemega jalgpallivõistlusi, millest populaarsemad olid rajoonisisesed meistrivõistlused ja Elva Keskkoolis korraldavad klassidevahelised turniirid.

Ent uue tõuke sai jalgpalli areng Elvas 1994ndal aastal, mil jalgpalli edasiviimise võttis enda südameasjaks ja kohustuseks Ville Sonn. Samal aasta novembrikuus registreeris ta ametlikult Elva jalgpalliklubi ja koondas enda ümber 20 noort huvilist. Kõik see toimus ainult Ville Sonni enda initsiatiivil. 1995-1996 mängis meeskond erinevatel sise- ja välisturniiridel. 1996.aastal saavutati Valgas 5. ja Hiiumaa Cupil 11. koht. 1997.aastal jõudis poistemeeskonna väravavaht Mihkel Sonn Eesti koondisesse vanusegrupis U16 ja mängis kaasa Balti turniiril. 1994-1997 hakkas Elva linna meeskond mängima 4. liigas. Maaspordi Liidu poolt korraldataval maakonna meistrivõistlustel saavutas meeskond 1996.aastal esimese koha ja 1997.aastal peale penaltite löömist 2. kohta. 1996.aastal saadi toetust ka Elva Linnavalitsuselt ja see võimaldas muretseda võistlusvormi. Väljasõidumängud toimusid tänu meestele ja nende initsiatiivil otsitud transpordi abil. Ent väheste võimaluste tõttu ei õnnestunud Elva linna meeskonna täit potentsiaali välja mängida. Puudus ka aktiivne klubiline liikumine ning alates 1998.aastast ei ole Elva linnameeskond ametlikult ühelgi turniiril osalenud."

Miks just FC Elva?

Klubi president Margus Ivask: "Klubi kolmest asutajast kaks, Are Altraja ja mina oleme pärit Elvast ning soovime just Elvasse rajada tugeva ja kaasaegse jalgpalliklubi. Läbi kolmanda asutaja Aivar Pohlaku sidemete ühendasime vastloodud klubi Eesti meistriliigas mängivate Viljandi Tuleviku ja FC Flora süsteemi. Arvame, et selline olukord annab meile võimaluse noortele mängijatele näidata tema võimalusi ning perspektiivi liikumaks edasi ühest klubist teise."

Ütlete, et praegune hetk oli jalgpalliklubi moodustamiseks igati soodne. Miks?

Klubi president Margus Ivask: "Esiteks see, et Elva saab endale täismõõtmelise hea murukattega väljaku, millesse linnavalitsus investeeris 750 000 krooni. Loeb ka Elva soodne geograafiline asukoht. Elva ümbruses paiknevates valdades on olemas suured koolid, seega ka potentsiaalsed mängijad (Elva põhikool ja gümnaasium, Rannu Keskkool, Nõo-, Puhja-, Ülenurme gümnaasium jt väiksemad koolid). Tihedas koostöös kohalike kehalise kasvatuse õpetajatega tahame võimalikult kiiresti kindlaks määrata huviliste ringi ja kaasata soovijad treeningutele. Soodne on see aeg ka selleks, et meistriliiga klubide Viljandi Tuleviks ja FC Flora poolne soov on arendada FC Elvast tugev farmklubi, kaasata nende treeningmetoodika, treeningud ja investeeringud. Veel näeme Elva linnavalitsuse poolt väljatöötatavas arengukavas ette igakülgset toetust klubilisele tegevusele teadvustamaks Elvat kui spordilinna."

Millises liigas plaanitakse mängima hakata ja millised oleks loodavad meeskonnad?

Klubi president Margus Ivask: "Hetkel on planeeritud luua kolm meeskonda: FC Elva noortemeeskond, mis hakkaks mängima noorteturniiridel; FC Elva linnameeskond, mis peaks hakkama mängima 4.-5.liigas, ja FC Elva esindusmeeskond, mis hakkaks mängima 1.liiga mängudes. Tahame kasvatada oma poistest Eesti rahvusmeeskonna."

Milline on jalgpalliklubi missioon?

Klubi president Margus Ivask: "Kindlasti: Parema ja sportlikuma Elva ja Lõuna-Eesti nimel! Tahame Elvat jalgpalli kaudu tutvustada. Samuti peame eneste missiooniks lastevanematele turvatunde loomist. Mõtleme siin just seda, et oleme võimelised sisustama lapse vaba aega. Siis ei pea laps niisama igavlema ja aknaid lõhkuma, vaid tal on midagi kindlat teha. Laps hakkab pingutama ja arenema.

Aastaks 2005 loodate olla parim Lõuna-Eesti jalgpalliklubi Eesti meistrivõistlustel. Millised on klubi sportlikud, klubilised ja sotsiaalsed eesmärgid?

Hooajal 2000/2001 on meie sportlikeks eesmärkideks jalgpalli mängimiseks ja edendamiseks vajaliku süsteemi tundmaõppimine; noorte potentsiaali väljaselgitamine ning metoodika valik lastele jalgpallimängu õpetamiseks; FC Elva, kui sportlike huvidega jalgpalliklubi teadvustamine piirkonnale; Tartumaa koolidevahelise jalgpalliturniiri läbiviimine. 2001/2002 hooajal tahame pääseda Eesti jalgpalli meistrivõistluste esiliigasse kui JK Viljandi Tulevik duubelmeeskond; korraliku stabiilse esindusmeeskonna loomine; vanusegruppide süsteemse treeninguplaani väljatöötamine ja käivitamine; Elva linnameeskonna komplekteerimine, treeningprotsessi käivitamine ning taseme selgitamine. 2002/2003 hooaja plaaniks on pääs Eesti jalgpalli meistrivõistluste esiliiga üleminekuturniirile, võitlemaks koha eest kõrgliigas; metoodika täiustamine ning koostöö alustamine TÜ spordimeditsiini kateedriga; noorte treenerite kasvatamise alustamine koostöös Eesti meistermeeskondadega ning TÜ kehakultuuri teaduskonnaga; klasside- ning koolidevaheliste turniiride jätkamine, tekitamaks jalgpalli vastu huvi enamates Tartumaa noortes; Elva linna meeskond Eesti 3.- 4.liigasse. järgmisel hooajal tahame kinnitada kanna Eesti jalgpalli meistrivõistluste meistriliigas; välismängijate ning välistreenerite katsetamine; metoodika kaasajastamine ning parimate mängijate müük ja saatmine teistesse klubidesse; Elva linna meeskond Eesti 3.liigasse. Hooajal 2004/2005 tahame saavutada selle, et hõivaksime koha esimese 4 klubi hulgas Eesti meistriliigas kui parim Lõuna-Eesti klubi.

Klubilistest ja sotsiaalsetest plaanidest võiks ära märkida, et tahame sisustada noorte vaba aega spordiga; Elva linna populariseerimine spordilinnana ning piirkonnale parema ja sportlikuma maine loomine; distsipliini ning korraarmastuse kasvatamine ja kujundamine noortes; noortele ühe elustsenaariumina sportlaskarjääri pakkumine; spordiklubi ning -ürituste organiseerituse taseme pidev tõstmine ning viimine Lääne-Euroopa tasemele; piirkonna ettevõtetele sportliku reklaamikanali loomine ning arendamine."

Kas klubis mängimine saab olema tasuline?

Klubi president Margus Ivask: "Jah, see summa oleks 35 krooni kuus. Kuid seda tuleb võtta kui sümboolset summat, seda ei hakata eelarves kajastama."

Kes oleksid jalgpalliklubi treenerid ja kui tihti hakatakse poisse treenima?

Klubi president Margus Ivask: "Treenerid tulevad Viljandi Tulevikust ja FC Florast. Praeguste arvestuste järgi harjutatakse 3 korda nädalas. Talvel leiavad aset saalitreeningud, suvel loodame juba uuele murule treenima saada."


Kas olete nõus omalt poolt staadionil midagi remontima ja paremaks tegema?

Klubi president Margus Ivask: "Otse loomulikult. Tahame staadionile paigaldada jalgpalliväravad, piirdeaia. Veel vajaks remontimist staadioni valgustus ja majake."


Kes on FC Elva sponsoriteks ja millistest summadest on jutt?

Klubi president Margus Ivask: "Meie eesmärk on omada võimalikult vähe sponsoreid, kuid taotleme seda, et nad oleksid võimalikult suured. Näiteks võib tuua, et meie kõige suuremaks sponsoriks on sporditarvete firma Nike 150 000 krooniga, järgneb FC Flora 100 000, Sportland 50 000, Elva hotell ja restoran 25 000 krooniga. Meie jaoks on oluline ka linna ja linnavalitsuse toetus. Tähtsaks peame seda, et linn tunneb ja teab, et ta midagi kellegi heaks teeb."


Kuidas plaanite investeerida teenitud raha?

Klubi president Margus Ivask: "Kuna oleme MTÜ, siis lubame, et kõik teenitud raha investeerime tagasi jalgpalli."

Mida ütlete nendele lapsevanematele, kes pole otsustanud, millise spordialaga nende võsukesed peaksid tegelema?

Klubi president Margus Ivask: "Kindlasti seda, et pange oma lapsed jalgpalli mängima. Tahame neile omalt poolt garanteerida, et lapsed, kes klubis mängivad, ei käi linna peal aknaid sisse pildumas ja niisama aega surnuks löömas. Tahame nende aja võimalikult otstarbekalt sisustada.


Artikkel: Elva Postipoiss 2000.a