C-klass (13-14 aastased)



D- ja C-klassis on noored mängijad kõige kõrgema õppimisvõimega ehk “kuldne vanus”. Treeneril tuleb nüüd erilist tähelepanu pöörata mängija isiksuse kujunemisele ja arenemisele tasemel mängijaks.