TalendiprogrammSpordinõustamise eesmärgiks on toetada sportlast psühholoogiliselt ning anda vaimne valmisolek maksimaalseks soorituseks.


Spordinõustamise sisu:

Hind: Võta ühendust!
Suhtlus: Facebooki messengeri teel, meili teel 
Lisainfo: Spordinõustamine toimib, vaid tänu tugevale koostööle sportlase ja nõustaja vahel. Igal sportlasel on vastutus enda edu suunamisel ja seda toetavate lisakohustuste täitmiseks (näiteks töölehed, koduülesanded, ülesanded treeningul). Hinna sees on erinevate praktiseeritavate psühholoogiliste ülesannete pakkumine, mida rakendatakse väljaspool nõustamist. Teenuse vajaduse maht (sh. ka konkreetsed ajad ja tihedus) lepitakse koos sportlasega esmasel konsultatsioonil kokku. Ühe konsultatsiooni pikkus on 55-75 min.
Tartu Ülikooli Spordipsühholoogia läbitud ained:  spordipsühholoogia, spordipedagoogika, kehaliste harjutuste bioloogia, psühholoogiliste oskuste treening spordis, treeningõpetus,  spordimeditsiin, pikaajaline treening spordis
Uurimistöö - „Eelkooliealiste kognitiivsete funktsioonide seosed kehalise aktiivsuse ja füüsiliste oskustega“

KONTAKT:  lisett@fcelva.ee


Toitumisnõustamise eesmärk on õpetada toituma vastavalt oma eesmärgile. Lisaks murda müüte, kriitiliselt vaatama valeinformatsiooni ja teha selgeks, et hästi toitumine on lihtsam kui esialgu tundub.


Toitumisnõustamise sisu:

Hind: Võta ühendust!
Suhtlus: Facebooki messengeri teel, meili teel 
Lisainfo: Toitumisnõustamine eeldab hästi palju ise kodus tegutsemist ja õppimist. Võimalik, et vaja läheb ka perekonna/lähedaste abi. Algul võib tunduda päris keeruline, aga tegelikult kui süsteem ja võtted on selged, siis tundub kogu tegevus lihtne ja loogiline. Kui oled valmis õppima ja kaasajastama oma teadmisi toitumisest ning tänu sellele parandada oma sooritus-ja taastumisvõimet, siis olen valmis Sind aitama.


KONTAKT:  info@taavimerisalu.eeTeenuse eesmärk on arendada noorte mängijate mängu mõistmist ja enda tegevuse analüüsi võimet.

Teenuse sisu:

  • Treeneri / mängija filmitud materjali läbivaatamine
  • Materjali töötlus, klippide lõikamine
  • Töödeldud materjali analüüs
  • Analüüsi edastamine mängijale, koos mängijaga materjali ülevaatamine ja analüüsimine veebiteel
  • Mängijale lõigatud ja sorteeritud klippide edastamine vaatamiseks ja kasutamiseks

Hind: Võta ühendust!
Suhtlus: Meili teel, soovi korral näost-näkku 
Lisainfo: Teenuse hind sõltub töö tegemise ajast. Ühe täismängu analüüs võtab keskmiselt aega 3,5h - 4h. Võimalik on analüüsida kõiki mänge, mida on filmitud olenemata sellest, mitu minutit mängija mängis.


KONTAKT: markuslokk@gmail.com /  karl.kruus@outlook.com