ME18-29-PK

„FC Elva kunstmuruväljaku ja muruväljaku finantsvõimekuse arendamine“

Projekti periood: 1.09.2018 - 31.10.2019

Projekti eesmärgi saavutamiseks:


• Koostatakse turundusplaan kunstmuru- ja muruväljakute turundamiseks väljaspoole klubi.
• Koostatakse teavitusmaterjale (paberkandjal ja digitaalsed) väljakute reklaamimiseks.
• Soetatakse kunstmuru- ja muruväljakute vahendid, (miniväravad, muruväljaku kastmissüsteem ja vahetusmängijate pingid varjualusega) saavutamaks oluline lisandväärtus väljakute müügil.
• Uue täiskohaga töökoha - väljakute koordinaator loomine.

Väljakute arendamise tulemusena suureneb klubi omatulu baas, mis võimaldab klubil tõhusamalt ja suuremal määral oma põhikirjalisi eesmärke täita (paremad tingimused jalgpalli harrastamiseks, uued klubiliikmed jalgpalliharrastajate näol, spordiliikumise arendamine, ürituste korraldamine laiemale kogukonnale jne).

Kaugemaks ja suuremaks eesmärgiks on aastaks 2027 ehitada Elvasse uus kunstmuru jalgpalliväljak sisehallina.

Toetatud projektid