• Noorte- ja täiskasvanute vaba aja sisustamine spordiga ning läbi selle täisväärtusliku ühiskonnaliikme kasvatamine.
  • Elva linna, Elva- ja Nõo valla populariseerimine spordilinnana ja piirkonnale sportlikuma maine loomine.
  • Noorte – ja profispordi ürituste organiseerimise läbi linna tööhõive probleemide leevendamine ning selle ala spetsialistide koolitamine.
  • Distsipliini ja korraarmastuse kasvatamine ja kujundamine.
  • Piirkonna noortele ühe elustsenaariumina sportlaskarjääri pakkumine.
  • Jalgpalliks (ka muuks spordiks) vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine ning selle korrashoiu ja arendamise süsteemi juurutamine.
  • Spordiklubi ja ürituste organiseerituse taseme pidev tõstmine ning viimine Euroopa tasemele.
  • Piirkonna ettevõtetele sportliku reklaamikanali loomine.
  • Piirkonna populariseerimine puhke ja spordipiirkonnana, aga ka täisväärtusliku elukeskkonnana.