AH16-74-PK "Jalgpalliklubi FC Elva arenguhüpe"

Projekti periood: 1.05.2016 - 31.05.2017

Eesmärgid: Koostada pikaajaline rahastamise mudel, treenerite arengu- ja motivatsioonisüsteem ning vabatahtlike kaasamise ja juhtimise süsteem, et tagada Jalgpalliklubi FC Elva jätkusuutlikkus ja tegutsemise professionaalsus.

Projekti summa: KÜSK annab otsuses ja lepingus sätestatud tingimustel ja korras toetusesaajale rahalise toetuse tingimuste alusel summas 11 758,60 eurot (üksteist tuhat seitsesada viiskümmend kaheksa eurot ja 60 senti) projekti elluviimiseks.

Projekti rahastab: www.kysk.ee