Klubi arenguhüppe projekt sai KÜSKist korraliku toetuse

Foto: Liina Ivask / Pilt on illustreeriv

InterAct ja FC Elva alustasid koostööd aastal 2015. InterAct aitab FC Elval leida rahastusvõimalusi erinevatest programmidest ja fondidest ning toetab klubi juhtkonda ka projektide elluviimisel.

Esimeseks eesmärgiks võtsime "Jalgpalliklubi FC Elva arenguhüppe", millega seoses esitasime KÜSKile  põhjaliku arengusuundade tegevuskava.

Reedel saabusid kaua oodatud vastused. Meie projekti hinnati kõrgelt ja selle elluviimist toetatakse 11 758,60 euroga.

Millega tegeleb Interact?

InterAct Projektid & Koolitus OÜ on 2004. aastal asutatud edukalt tegutsev konsultatsiooni- ja koolitusfirma, mille põhitegevuste hulka kuulub:

·         Euroopa Liidu struktuurifondide ning rahvusvaheliste programmide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine;

·         rahastamisprogrammide alane konsultatsioon;

·         projektide juhtimine ja administreerimine;

·         investeeringuprojektide tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine;

·         koolituste ning koolitusprogrammide läbiviimine ning

·         Euroopa Liidu programmide alaste uuringute, analüüside ja hindamiste läbiviimine.

12 tegutsemisaasta jooksul oleme aidanud leida toetust sadadele ideedele, juhtinud ja nõustanud ligi pooltsadat projekti ning viinud läbi mitu tosinat uuringut, hindamist ja teostatavusanalüüsi. Meie klientideks on nii vabaühendused, äriühingud, koolid, kohalikud omavalitsused kui ka ülikoolid.

Esimene projekt "Jalgpalliklubi FC Elva arenguhüpe" 

Tegevuskava ja selle eesmärgid:
 • Projekti avaseminar-koosolek, kus osalevad kõik projekti meeskonna liikmed, juhatus, tegevtöötajad ja teised huvitatud osapooled (kokku ca 20-25 inimest);
 • Vabatahtlike juhtimise koolitus, 1 koolituspäev, kus osaleb ca 10 inimest;
 • Rahastamise koolitus, 1 koolituspäev, kus osaleb ca 5 inimest;
 • Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise (süsteemi) kirjeldus;
 • Vabatahtlike andmebaas;
 • Jalgpalliklubi FC Elva rahastamise mudel ja tegevuskava 3 aastaks (2017 – 2019);
 • 5-päevane õppe- ja koolitusreis Inglismaal, kus osaleb 6 treenerit;
 • 2-päevane koolitus-workshop väliskoolitaja poolt Elvas, kus osalevad 6 õppereisil osalenud treenerit + 6-7 täiendavat klubi meeskonnaliiget (kokku 12-13 inimest);
 • Õppereisi kogemuste jagamise seminar, kus osaleb ca 20 meeskonna liiget (treenerid, abitreenerid, tegevtöötajad);
 • Treenerite arengu- ja motivatsiooniplaani kirjeldus;
 • Seminarid-arutelud rahastamise mudeli ja tegevuskava koostamiseks (vähemalt 3 kohtumist) aktiivgrupi eestvedamisel;
 • Seminarid-arutelud vabatahtlike kaasamise ja juhtimise (süsteemi) kirjelduse koostamiseks (vähemalt 3 kohtumist);
 • Treenerite arengu- ja motivatsiooniplaani kirjelduse koostamiseks kohtumised-ajurünnakud noortetöö metoodiku koordineerimisel (vähemalt 5 kohtumist);
 • Projekti tulemuste lõpphindamise seminar (osaleb kuni 15 inimest);
 • Iga olulisema projekti tegevuse/ sündmuse kohta avalikustatakse uudis taotleja kodulehel ja Facebookis (kokku vähemalt 8 uudist).

Kõik projekti raames välja töötatud materjalid ja dokumendid säilitatakse nii paberkandjal kui elektrooniliselt, sh võimalusel lisatakse klubi kodulehele. Kui tegemist on isikuandmetega (nt vabatahtlike andmebaasi puhul), siis neid ei avalikustata, vaid on kättesaadavad Sportlyzeri vahendusel.